Limitacions de velocitat a les bicicletes a Cádiz

La nova ordenança que entra en vigor dimarts inclou una limitació de velocitat a les bicicletes de 40 km/h per la calçada.

Segons l’article 48 del Reglament de Trànsit de 2015, la velocitat màxima de les bicicletes és de 45km/h si no es senyalitza el contrari per a tots els vehicles. Tot i això, segons la llai de trànsit podrán superar dicha velocidad máxima en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía permitan desarrollar una velocidad superior. Per tant, hi ha una contradicció entre la normativa de estatal i la municipal que es resoldrà als tribunals quan algú sigui multat.

Als carrils bici no segregats la velocitat es limita a 10km/h i en els segregats al que determinin en cada cas.

Limitació de l’aparcament de bicicletes

Les bicicletes només es podran aparcar als aparcaments de bicicletes i queda prohibit lligar la bici a semàfors, caixes de control, arbres i senyals de trànsit. Si no hi ha anclatges en un radi de 75 metres es podran lligar les bicicletes al mobiliari urbà (sense danyar-lo ni impedir l’ús) però amb unes limitacions que ho fan gairebé impossible: ni a voreres de menys d’1,5 metres i sempre a un metre de la calçada. Si s’incompleix l’ajuntament pot retirar la bicicleta.

Novament l’ordenança de la bicicleta a Cádiz xoca amb el reglament general quan diu que els ajuntaments només podran retirar bicicletes quan estiguin abandonades o si estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el mobiliario urbano.

Bicicletes a voreres de més de 3 metres

Es permet la circulació de bicicletes en voreres de més de 3 metres sense obstacles sempre que no hi hagi un carril bici, una calçada limitada a 30km/h o carrer residencial.

Circulació als parcs

Les bicicletes poden circular per parcs però amb condicions que ho fan difícil: sempre han d’anar a un metre dels vianants i no superar els 10km/h. Potser és per la dificultat de complir les condicions que en el fulletó per donar a conèixer la normativa posen que queda totalment prohibit circular pels parcs.

Fulletó de la normativa de la bicicleta a Cadiz
Fulletó de la normativa de la bicicleta

Bicicleta al pas de vianants

L’ordenança de la bicicleta permet al ciclista avançar els cotxes i aurar-se sobre el pas de vianants mentre espera el canvi del semàfor. A més, la bicicleta pot creuar pel pas de vianants i té preferència sobre els cotxes com els vianants.

Prioritat en carrers 30

Els carrers amb velocitat limitada a 30km/h s’igualen als marcats com a zona residencial: la preferència serà sempre del vianant.

Patinets prohibits a la calçada

Com que els patinets no són un vehicle segons la normativa de trànsit queda prohibida la circulació a la calçada. Només es permet als carrers limitats a 20km/h i als carrils bici.

Pacificació de la ciutat

La nova normativa de mobilitat substitueix a la de 2003 que no parlava de bicicletes o patinets. La modificació s’ha fet per unanimitat entre tots els grups polítics i amb la col.laboració d’entitats ciclistes. Forma part de tot un pla per calmar la circulació a tota la ciutat. La idea és que el 80% dels carrers quedin limitats a 20km/h i fer-ne d’exclusius per vianants.

Relacionat:  Ada Colau enganya Bloomberg amb els carrils bici postconfinament de Barcelona