La bici al carril bici, a la vorera i als parcs de Barcelona

Quan anem pel carril bici hem de tenir en compte les normes que imposa tant l’Ajuntament de Barcelona com la Llei de Trànsit. La regulació implica el ciclista, el conductor i el vianant.

L’article 14 de l’ Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles de Barcelona (versió del 2017) inclou una colla de normes sobre la circulació de la bicicleta a la ciutat que amplien la regulació de la Llei de Trànsit, Circulació i Seguretat Viària de 2015 (Reial Decret 6/2015) . Saber la normativa al carril bici, les voreres i als parcs t’evitarà accidents, multes i conflictes.

És obligatori fer servir el carril bici?

Hi ha molta confusió sobre si és obligatori o no fer servir un carril bici i això provoca dubtes i discusions dels ciclistes amb altres amb altres usuaris.Ni

Senyal de carril bici obligatori i senyal d'informació de l'existència d'un carril bici
Senyal de carril bici obligatori i senyal d’informació de l’existència d’un carril bici

l’Ordenança ni la Llei en diuen res perquè hem de tenir en compte la senyalització.
Per saber si un carril bici és obligatori hem de trobar el senyal rodó i blau (R407) que indica obligació. Quan el senyal és el quadrat de color blau (S35) o un dibuix al terra només és per informar de l’existència d’un carril bici. Com que la bicicleta és un vehicle pot circular per la calçada però ho ha de fer pel carril bici quan el senyal obligui.
També hi han senyals que prohibeixen la circulació de bicicletes o la que prohibeix la circulació a qualsevol vehicle que també inclou les bicicletes.

Senyal de prohibició de circulació de bicicletes i senyal de prohibició de tots els vehicles
Senyal de prohibició de circulació de bicicletes i senyal de prohibició de tots els vehicles

En un mateix carril bici hi poden haver trams obligatoris i altres que no sense cap criteri clar

Tram de

Per exemple, el carrer Sardenya comença amb el carril bici obligatori però el següent tram i successius són voluntaris.
El tram obligatori provoca problemes al ciclista:

 • Si va a l’altra vorera no hi pot anar sobre la bicicleta
 • Si vol fer un gir a la dreta no ho pot fer perquè hauria de saltar-se un semàfor i trepitjar el pas de vianants excepte si hi ha una Zona Avançada per a Bicis (ZAB) que li permeti sortir del carril bici abans del gir.

Per tant, seria més pràctic pel ciclista que tots els carril bici fossin voluntaris.

Normes del carril bici per ciclistes, conductors i vianants

 • El cilcista té sempre prioritat de pas sobre la resta de vehicles a motor i, en especial, quan el vehicle a motor gira i ha de creuar el carril bici. Per a que el conductor sigui conscient de que està atravessant un carril bici sovint es pinta el terra de color vermell. A Barcelona es fa de color vermell i se’n diu “catifa vermella”.

Alerta!

Molts conductors no saben que han de cedir el pas al ciclista

 • El ciclista ha de cedir el pas als vianants quan creuen el carril bici pels passos assenyalats
 • El ciclista ha de reduïr la velocitat i pendre les precaucions necessàries per garantir la seguretat dels vianants
 • Els vehicles a motor no poden circular pel carril bici
 • No es pot aparacar cap vehicle al carril bici
 • Els vianants no poden trepitjar el carril bici i només el poden creuar pels passos habilitats

No complir aquestes normes i la resta de normes de circulació pot comportar multes. Quan no hi ha carril bici o sigui opcional hem d’anar per la calçada perquè per la vorera està practicament prohibit.

Catifa vermella per assenyalar que hi ha un carril bici
Catifa vermella per assenyalar que hi ha un carril bici

La circulació a la vorera

La Llei de Trànsit no diu res sobre la circulació a la vorera i ho deixa en mans dels municipis. En el cas de Barcelona a partir de l’Ordenança de l’any 2017 quedava prohibit amb algunes petites excepcions. No obstant això, es va deixar una moratòria fins l’1 de gener de 2019 perquè es considerava que faltaven carrils bici a la ciutat i es donava un marge d’un any i mig per ampliar la xarxa. En el ple on es va aprovar l’odenança només el grup del PP hi va votar en contra perquè segons el regidor Oscar Ramírez “Barcelona no està preparada perquè no hi hagi cap bicicleta circulant per la vorera”.

Vorera on es pot circular amb la bici


Fos com fos, ara ja està prohibit circular amb la bici per la vorera excepte quan:

 • El carril bici sigui a la vorera
 • La vorera medeixi més de 5 metres, en tingui 3 sense obstacles i no hi hagi un carril bici.
 • Entre les 22h i les 7h es por circular per voreres de 4,75 m (com les de l’Eixample) amb 3 metres sense obstacles
 • Quan circuli un menor de 12 anys acompanyat d’un adult

Per tant, es pot dir que està prohibit circular per les voreres de Barcelona perquè és molt difícil trobar voreres de més de 5 metres amb 3 metres de pas lliure.

La bici als carrers per vianants i plataforma única

Carrer de plataforma única
Carrer de plataforma única amb paviment diferenciat
  • Segons el punt 14.2 de la normativa de Barcelona les bicicletes poden circular en ambdós sentits en carrers de plataforma única si la senyalització no ho impedeix.

Entenem per “carrer de plataforma única” aquell que no té cap diferència de nivell encara que tingui paviment diferenciat. Per donar seguretat jurídica als ciclistes es posa el faldó “excepte bicis” sota el senyal de direcció prohibida.

  • També les bicicletes poden circular en ambdos sentits en carrers residencials però a una velocitat de com a molt 20km/h i sempre respectant la prioritat del vianant.

Un carrer residencial ha d’estar senyalitzat amb el senyal S28 que indica que els vianants tenen preferència sobre qualsevol vehicle i les bicicletes sobre els vehicles però no sobre el vianant. Això dona permís al vianant a ocupar tot el carrer i autoritza a jugar-hi o fer activitats esportives amb l’únic límit de no ser un destorb forçat pel cotxe.

A Barcelona la majoria de carrers de plataforma única inclouen el senyal de carrer residencial i a partir de 2020 s`hi està posant el faldó excepte bicis perquè quedi clar a tothom que poden anar en ambdós sentits.

Senyal direcció prohibida i senyal carrer residencial
Senyal direcció prohibida i senyal carrer residencial

Perill

Quan una bicicleta va en direcció contrària ha de comptar que a les cruïlles on tingui prioritat els cotxes no li cediran el pas perquè no esperen que vingui una bicicleta. Tot i així, si el cotxe té un senyal que l’obliga a cedir el pas vol dir que l’ha de cedir ambós costats.

La bici als parcs

Quan la bicicleta circuli per un parc ha respectar:

 • La prioritat del vianant
 • El patrimoni natural i el mobiliari urbà
 • Que no pot circular per parterres o zones amb vegetació
 • Que ha de seguir les vies ciclistes si n’hi ha
 • Que ha de circular per zones pavimentades o de terra

Així doncs, hem de ser conscients de totes les normes però també hem de saber que la resta d’usuaris de la via poden no saber-les. Això provoca malentesos, discusions i en el pitjor cas accidents. Per això, malgrat les lleis i normes hem d’extremar les precacucions i conduir la bicicleta tenint en compte les tècniques de conducció defensiva.

Les normes dels altres respecte la bici

Els ciclistes també poden portar cotxe o moto i cal que també sàpiguen les normes de circulació respecte la bici. Llegeix-ne més

Tres punts de Barcelona on la bici no té preferència sobre el cotxe
Cedeixi el pas a carril bici de Barcelona

El codi de circulació és molt clar: els cotes han de cedir el pas a la bici al carril bici. Llegeix-ne més

Els senyals de trànsit que has de conèixer per anar en bicicleta

Per anar en bici no passem un examen però hem de saber el significat dels senyals per actuar correctament.

Normativa del carril bici a Barcelona
Noia en un carril bici de Barcelona

Coneix aquí la normativa que regula el carril bici de Barcelona: evita infraccions, multes i discusions.

Deixa un comentari