Com reclamar després d’un accident en bicicleta

Quan hi ha un ciclista implicat en un accident de trànsit és gairebé segur que s’emporta la pitjor part i que no n’és el responsable.

Els accidents de bicicleta a ciutat no acostumen a ser greus perquè la velocitat de tots els vehicles és més baixa que en vies interurbanes. És fora de la ciutat on es produeixen els pitjors accidents que fan que a les estadístiques els ciclistes siguin el col.lectiu que en surt més mal parat (13% de ferits greus i morts en bici, 10% en moto i 5% en cotxe). Sigui un accident greu o lleu cal tenir al cap com reclamar després d’un accident de bicicleta perquè ens compensin pel dany físic, el dies de baixa i el material espatllat. Segons la DGT, només 4 de cada 10 ciclistes accidentats havien incomplert alguna norma

Gairebé sempre haurà de ser el ciclista qui rebi la reparació econòmica dels danys causats pel sinistre perquè haurà sigut víctima d’un atropellament com si fos un vianant. No obstant això, també pot ser que el responsable sigui el ciclista i hagi d’indemnitzar el conductor o el vianant pels danys causats.Els punts on es concentren més accidents a la ciutat és a les cruïlles on el cotxe ha de girar i no veu el ciclista que circula al costat (46% dels casos).La resta són atropellaments com els dels vianants (12%), obertures de porta (12%), avançaments imprudents (12%), cops per darrera (12%) i caigudes en solitari del ciclista (8%).

Si tot i aplicar les tècniques de conducció defensiva patim un accident es bo tenir unes pautes de com actuar.

Com actuar en cas d’accident en bicicleta

  1. Avisar la Guàrdia Urbana i serveis sanitaris si hi ha ferits perquè facin un atestat on es detalli com s’ha produït l’accident i identifiqui a tots els implicats. Si no hi ha ferits no cal trucar-los perquè no hi aniran. Si el cotxe s’ha fugat cal recordar totes les dades possibles del vehicle per poder-lo identificar.
  2. Agafar les dades del conductor i del vehicle. Per reclamar a la companyia asseguradora del causant de l’accident haurem de saber la companyia, el número de pólissa, el model de cotxe, la matrícula i les dades del conductor. El millor és omplir un “parte” amistós amb el conductor. Encara que no ens posem d’acord sobre el culpable l’hem de fer i ja decidiran les assegurances.
  3. Conservar tots els informes mèdics tant si hem rebut assistència mèdica al mateix lloc com si hi hem anat més tard (fins a 72h). Quan diguem al centre mèdic que les lesions són per accident de bicicleta enviaran l’informe a la policía local per presentar la denúncia contra el conductor per atropellament.
  4. Fer fotografies de tot. Les fotografies als vehicles implicats i dels danys a la nostra bicicleta reforçaran la nostra versió.
  5. Agafar dades de testimonis . Qualsevol persona que hagi vist l’accident pot ser útil per aclarir com ha passat.

Com reclamar la indemnització

Un cop atesos de les lesions hem d’iniciar el procés per reclamar pels danys físics i materials a la companyia contrària. Per fer-ho hem de demostrar que l’accident va succeir, hem d’explicar com va ser, hem d’aportar els documents mèdics i les baixes i altes laborals. Si el centre mèdic ha presentat denúncia per atropellament haurem d’afegir la nostra versió a la policia i si no ho ha fet és aconsellable anar a comissaria a deixar constància del fet.

Si tenim assegurança ciclista s’ocuparan ells dels tràmits per reclamar però si no la tenim podem contactar amb l’asseguradora del pis on vivim perquè reclami els danys fent ús de la protecció jurídica que inclouen les pòlisses. Si no tenim assegurança de la llar o no ens cobreix ho haurem de fer personalment. Per això, si som ciclistes és recomanable revisar la pòlissa de la llar per saber si ens cobreix bé o ens convé ampliar-la. Ens serà molt útil en cas d’accident perquè entre empreses del sector s’entenen millor.L’assegurança de la llar inclou la cobertura per Responsabilitat Civil Familiar per cobrir els danys que causem en la nostra vida privada. I això inclou anar a peu, anar en bici i qualsevol activitat que on no sigui obligatori tenir una assegurança.

La companyia contrària ,si accepta la culpa, ens farà una oferta que podem acceptar o no. Si l’acceptem cobrem i s’ha acabat el procés. Si després de vàries ofertes no hi estem d’acord podem recórrer a la justícia però no val molt la pena perquè paguen segons uns barems establerts per la DGT. Si volem reclamar més perquè considerem que l’accident hens ha causat més pèrdues haurem de buscar fer servir els serveis jurídics de l’assegurança o buscar un advocat que cobrarà una petita part de la indemnització en concepte d’honoraris.

Els danys a la bici

Quan un cotxe trenca una bici o part de la bici també se n’ha de fer responsable. Molt sovint els ciclistes no reclamen per la bici o per despeses de transport fins a

Bicicleta accident
Bicicleta malmesa per accident

casa quan no han patit lesions físiques però la bicicleta ha quedat malmesa. Quan la bici, un accessori o un objecte que portem pateix danys hem de reclamar que ens compensin econòmicament.

Si la bicicleta ha patit pocs danys i ens ho podem permetre (fins a 300€) hem de fer fotografies i portar-la a reparar. Hem de demanar factura molt detallada i guardar les peces reparades. La factura la farem arribar a la companyia contrària perquè ens ho paguin amb la indemnització.

Si la reparació es preveu més alta, no la podem pagar o no volem per si de cas no paguen haurem de procedir com amb un cotxe: la portarem a un taller de bicis i li direm a l’assegurança on és perquè un pèrit la vagi a veure i valori els danys. Normalment els perits saben poc de bicicletes i s’hauran de refiar del criteri del mecànic. De vegades les companyies només volen fotografies i un pressupost de reparació el més detallat possible.

Pot ser que la companyia decideixi que la reparació serà més cara que la bici nova i la declari sinistre total. Com passa amb els cotxes aquí s’ha de fer una negociació perquè mai donen el valor del vehicle nou perquè en descompten el temps i el desgast. No cal que acceptem la primera proposta que ens facin.

Qui és el culpable?

Determinar el responsable de l’accident és bàsic per saber qui se n’ha de fer responsable. I no sempre és fàcil. Poden haver-hi detalls que se’ns escapin i que només les assegurances saben controlar perquè és la seva feina. El causant de l’accident sempre ha de ser qui s’ha saltat una norma però en molts casos no està clar. Fins i tot, pot passar que la responsabilitat sigui del ciclista per un problema mecànic de la bici. Per això més val fer un comunicat amistós explicant cada versió i seran els perits els que determinin el culpable quan reconstrueixen l’accident i revisin els vehicles.

Així, per exemple, si un ciclista creua sobre la bici per un pas de vianants on no hi ha carril bici i un cotxe l’atropella en principi no podrà demanar res perquè s’ha saltat la norma. En aquest cas no rebrà cap compensació i el conductor del cotxe li podria reclamar danys a la pintura del cotxe. Però també es pot considerar que el cotxe és el culpable per no portar una velocitat adequada o perquè tenia temps suficient per parar i no ho va fer. Fins i tot pot passar que sigui legal creuar aquell pas de vianants sobre la bici perquè comuniqui voreres per on és legal circular-hi.

Sovint les assegurances accepten la culpa del conductor del cotxe sense discutir perquè saben que si arriben a judici els jutges acostumen a afavorir la part dèbil i més mal parada i a acusar a qui podria haver evitat l’accident. En el que més s’esforcen és en pagar el mínim possible pels danys materials.

Nen cau de la bici
Nen cau de la bici

Les caigudes en solitari

Un accident de bicicleta es pot produir sense intervenció de ningú més que el ciclista. Tots els que van en bici han caigut de la bici, i si no han caigut ja cauran. Si quan un cau sol no s’ha fet malcal que s’aixequi ràpid com si res per orgull ciclista ????????

Però les caigudes en solitari es poden produir per defectes del paviment i mal disseny del carril bici. En un cas així també podem reclamar a l’administració responsable tal com pot fer un vianant quan ensopega per un forat a la vorera. Si tenim assegurança ciclista que cobreixi els danys propis serà qui ens indemnitzi per les lesions i ens repari els danys de la bici. Per recuperar el pagament seran ells els que es moguin per reclamar a l’administració.

Sense assegurança ciclista haurem de fer servir l’assistència jurídica de la llar o buscar un advocat i un pèrit que demostrin que la responsabilitat de l’accident és de l’administració per mal disseny o manca de manteniment. En aquest casos l’administració acostuma a pagar perquè sap que si arriba a judici els acostuma a perdre.

Evitar els accidents

En els darrers anys han augmentat els accidents amb ciclistes implicats en paral.lel a l’augment de l’ús de la bici per lleure o transport. A Catalunya en vies interurbanes va ser l’any 2017 amb 2 ciclistes morts però el 2019 es va disparar fins a 9. El pitjor any a Barcelona va ser el 2016 amb 3 ciclistes morts després d’anys sense cap mort. El 2019 va morir un repartidor de Glovo que va causar un gran enrenou en el col.lectiu.

Sigui com sigui l’accident hem de saber com reclamar després d’un accident de bicicleta per no cometre errors, no deixar-ho córrer d’entrada perquè pensem que no en traurem res o perquè creguem que sempre som culpables. Després d’una caiguda hem de comprovar que no tinguem danys físics ni a la bici però amb els nervis del moment se’ns pot passar alguna cosa.

Conducció defensiva per evitar accidents
Dibuix accident bicicleta

La tècniques de conducció defensiva per evitar accidents ,o tècnica Smith, es poden aplicar a la conducció de qualsevol vehicle. Llegeix-ne més

Els senyals de trànsit que has de conèixer per anar en bicicleta

Per anar en bici no passem un examen però hem de saber el significat dels senyals per actuar correctament.

Normativa del carril bici a Barcelona
Noia en un carril bici de Barcelona

Coneix aquí la normativa que regula el carril bici de Barcelona: evita infraccions, multes i discusions.

Les multes a la bici a Barcelona
Mossos multant a un ciclista

La bicicleta és un vehicle que ha de seguir les normes del Codi de Circulació però també l'Ordenança pròpia de Llegeix-ne més