Com aparcar legalment la bici a Barcelona

Per aparcar la bici al carrer hem de tenir en compte la legalitat. Va bé saber com aparcar legalment la bici a Barcelona perquè la grua no se l’emporti.

Si no ho fem bé l’Ajuntament pot retirar la bicicleta i el més probable és que la perdem per sempre.

 

 

La sanció per aparcar malament és de 100€

 

  Avís retirada de bicicletaBicicileta aparcada legalment
 • Aspectes Legals de l’aparcament de bicicletes al carrer

Els aspectes legals de l’aparcament de bicicletes a Barcelona està regulat a l’article 14.7 de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles de l’any 2017. Aquesta normativa recomana fer servir els aparcaments de bicicletes però com no sempre n’hi ha o poden estar plens permet aparcar a altres llocs excepte on està prohibit.

Està expressament prohibit lligar la bici a:

 

        • Arbres
        • Semàfors
        • Bancs
        • Contenidors
        • Papereres
        • Marquesines de transport públic
        • Mobiliari urbà si se’n dificulta l’ús
        •  

(On sí es pot lligar en un senyal de trànsit si no en compromet l’ús i no molesta la circulació de vianants o cotxes )

Es lligui o no una bici no es pot deixar a:

   • Zones reservades a places d’estacionament per a persones amb mobilitat, reduïda i càrrega i descàrrega o servei públic en la franja horària reservada
   • A la zona reservada al Bicing si no és una bicicleta d’aquest servei
   • A les voreres quan impedeixi el pas de vianants
   •  
   •  

En qualsevol d’aquests casos l’Ajuntament por retirar la bicicleta i cobrar una multa. Però també ho pot fer quan la bici:

 
  • Porti més d’un mes estacionada al mateix lloc
  • Faltin elements indispensables per la circulació
  • Tingui un aspecte que permeti deduir que està abandonada
   Bicicleta amb avís de retirada.
   Bicicleta amb avís de retirada. Foto: Barcelonaenbici.cat

Recuperar la bicicleta a Barcelona

Quan la Guàrdia Urbana s’emporta un vehicle al dipòsit per infringir les normes d’aparcament ha de pagar el servei de grua i les hores al

Relacionat:  Limitacions de velocitat a les bicicletes a Cádiz

dipòsit. En el cas de les bicicletes els preus són:

Grua: 51€

Hora al dipòsit: 0.5€

Dia al dipòsit: 5€

Mes al dipòsit: 50€

Abans de treure un vehicle del dipòsit per infracció o robatori els agents han de verificar que qui el demana n´és el propietari. En el cas de la bici s’haurà de portar:

Documentació personal

Factura

Número de sèrie

Amb aquestes condicions és evident que costa molt tornar tant les bicicletes sancionades com les robades. A Barcelona ni tan sols hi ha un registre de les bicicletes intervingudes. És per això que pot no ser cert que el 25% dels ciclistes de Barcelona han patit el robatori de bicicletes : pot ser que una bicicleta la retiri l’Ajuntament i com no queda constància enlloc el propietari no la pot localitzar. A Girona i rodalies sí tenen una pàgina web on buscar la bici retirada o robada amb un cercador i amb les fotos que van pujant quan les bicicletes entren al dipòsit.

Per tant, s’ha d’anar en compte on i com deixem la bicicleta perquè si no són els lladres pot ser l’Ajuntament. El més normal és que mai més recuperem la bicicleta perquè no la localitzem o perquè decidim renunciar a ella perquè el valor de la multa i el servei de grua sigui superior al cost de la bici. En tot cas, sempre s’ha de conservar la factura, el número de sèrie i va bé tenir fotos per poder demostrar la propietat de la bici quan sigui necessari.